Njerědowana lisćina

Pśipokazujo wubranym wótstawkam naliceńske dypki abo wótwónoźujo je z wótstawkow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Lisćiny – Njerědowana lisćina.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Lisćiny – Njerědowana lisćina.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Njerědowana lisćina.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Njerědowana lisćina

Njerědowanu lisćinu pśešaltowaś

Z tastatury:

Umsch (⇧) + F12

Z bocnice:

Klikniśo we wobceŕku Wótstawk bocnice Kakosći na Njerědowana lisćina.


Pšosym pódprějśo nas!