Pśesuwa wótstawk, w kótaremž kursor jo, abo wubrane wótstawki, pśed pjerwjejšny wótstawk.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Górjej pśesunuś


Pšosym pódprějśo nas!