wušej zastopnjowaś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk tam, źož kursor jo, abo wubrane lisćinowe wótstawki wó jadnu lisćinowu rowninu górjej.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjerće Format – Lisćina –

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Lisćina –

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wušej zastopnjowaś


Pšosym pódprějśo nas!