Linijowe špicki

Wócynja wótrywańsku rědku Linijowe špicki. Wužywajśo pokazane symbole, aby linijowy špick za wubranu liniju definěrował.

Symbol Linijowe špicki se jano pokazujo, gaž kreslanku z kresleńskimi funkcijami napórajośo. Za dalšne informacije glejśo wótrězk pomocy Linijowe špicki.

Symbol za Linijowe špicki

Linijowe špicki

Pšosym pódprějśo nas!