Wuzwignjenje

Nałožujo aktualnu barwu za wuzwignjenje na tekstowy wuběrk.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na symbol Barwa za znamjenjowe wuzwignjenje w

Symbol za Barwa za znamjenjowe wuzwignjenje

Symbol za Barwa za znamjenjowe wuzwignjenje


note

Aby barwu wuzwignjenja změnił, klikniśo na šypku pódla symbola Barwa za znamjenjowe wuzwignjenje a pón na barwu, kótaruž cośo wužywaś.


Wuzwignjenje nałožyś

Na tekstowy wuběrk

  1. Wubjeŕśo tekst, kótaryž cośo wuzwignuś.

  2. Klikniśo na symbol Barwa za znamjenjowe wuzwignjenje w symbolowej rědce .

  3. Aby za wuběrkom dalej pisał, klikniśo na +M.

tip

Aby wuzwignjenje na jadnotliwe słowo nałožył, klikniśo dwójcy na słowo; za sadu klikniśo tśi raze a za wótstawk styri raze.


Aby wuzwignjenje wótwónoźeł

  1. Wubjeŕśo wuzwignjony tekst.

  2. Klikniśo na šypku pódla symbola Barwa za znamjenjowe wuzwignjenje w symbolowej rědce a pón na Žedno połnjenje.

Pšosym pódprějśo nas!