Wótstawkowu pśedłogu nastajis

Pśipokazujo aktualnemu wótstawkoju, wubranym wótstawkam abo wubranemu objektoju pśedłogu.

Aby wubrane objekty na standardnu wótstawkowu pśedłogu slědk stajił, wubjeŕśo Formatěrowanje wulašowaś. Wubjeŕśo Dalšne pśedłogi…, aby wobceŕk Pśedłogi w bocnicy wócynił.

Gaž na tłocašk Šypka dołoj (↓) napšawo pódla mjenja pśedłogi klikaśo, se wuskokujucy meni pokazujo, kótaryž wam zmóžnja, pśedłogu z aktualnego wuběrka aktualizěrowaś abo pśedłogu wobźěłaś.

note

Pśi proznem dokumenśe wuběrański meni standardny wuběrk pśedłogow pokazujo, z kótarymiž wužywarje mógu zachopiś. Gaž se dokument wobźěłujo a pśedłogi wužywa, se standardna lisćina póněcom pśez nałožone pśedłogi wuměnja (kótarež tomu wótpowědujo, což filter „Nałožone pśedłogi“ we wobceŕku Pśedłogi bocnice pokazujo).


Wótstawkowu pśedłogu nastajiś

Wótstawkowu pśedłogu nastajiś

Pšosym pódprějśo nas!