Pódawa, lěc se ma wokno Pśedłogi pokazaś abo schowaś, źož móžośo pśedłogi pśipokazaś a zastojaś.

Kužde nałoženje LibreOffice ma swójske wokno Pśedłogi. Togodla su separatne wokna za , za a za .

Symbol za Formatowe pśedłogi

Formatowe pśedłogi

Pšosym pódprějśo nas!