Na kśidnje pópadnuś

Pódawa, lěc se maju wobłuki, kresleńske elementy a wóźeńske elementy jano mjazy dypkami kśidnow pśesunuś. Aby status pópadańskego kśidna jano za aktualnu akciju změnił, śěgniśo objekt z tłoconeju tastu .

Wusměrjujo objekty awtomatiski na wertikalnych a horicontalnych linijach kśidnow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Kśidno a pomocne linije – Na kśidnje pópadnuś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Na kśidnje wótpópadnuś

Na kśidnje wótpópadnuś


Aby toś tu funkciju pśepisał, źaržćo tastu tłoconu, gaž objekt śěgaśo.

Pšosym pódprějśo nas!