Asistent lisćinowego póla: Pólne zwězanje

Pódawa, pśez kótare póla tabele gódnotow a lisćinowe tabele su zwězane.

Tabela gódnotow jo tabela aktualnego formulara, źož se lisćinowe pólo zasajźujo. Lisćinowa tabela jo tabela, kótarejež daty maju se w lisćinowem pólu pokazaś. Wobej tabeli musytej se pśez zgromadne datowe pólo zwězaś. Toś te zwězanja maju na toś tom boku asistenta zapódaś. Pólne mjenja njetrjebaju samske byś (to wót togo wótwisujo, kak su pólne mjenja we wobyma tabeloma definěrowane), ale wobej póli musytej samski pólny typ měś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Lisćinowe pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś: Asistent – Bok 3.


Pólo tabele gódnotow

Pódawa daty z aktualnego formulara, kótaryž se ma na pólo w zwězanej tabeli póśěgowaś. Klikniśo mimo togo na póžedane datowe pólo w lisćinowem pólu dołojce.

W kakosćach wóźeńskego elementa se pódane pólo ako zapisk na rejtariku Daty pód Datowe pólo zjawijo.

Pólo lisćinoweje tabele

Pódawa datowe pólo zwězaneje tabele, kótarež se na pódane pólo tabele gódnotow póśěgujo. Klikniśo mimo togo na datowe pólo w dolnem lisćinowem pólu.

W kakosćach wóźeńskego elementa se pódane pólo na rejtariku Daty SQL-instrukcije pód Lisćinowe wopśimjeśe zjawijo.

Pšosym pódprějśo nas!