Asistent kombinaciskego póla/lisćinowego póla: Pólny wuběrk

Wubjeŕśo datowe pólo, kótarež jo w tabeli na pjerwjejšnem boku pódane, kótaregož wopśimjeśe ma se w lisćinowem abo kombinaciskem pólu pokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Kombinaciske pólo abo Lisćinowe pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś: Asistent – Bok 2.


K dispoziciji stojece póla

Pokazujo wšykne tabelowe póla, kótarež su na pjerwjejšnem boku asistenta wubrane.

Pokazowańske pólo

Pódawa pólo, kótaregož daty maju se w kombinaciskich abo lisćinowych pólach pokazaś.

How pódane pólne mě se w kakosćach wóźeńskego elementa ako element SQL-instrukcije w pólu lisćinowe wopśimjeśe zjawijo.

Pšosym pódprějśo nas!