Asistent kombinaciskego póla/lisćinowego póla: Tabelowy wuběrk

Pódawa tabelu z k dispoziciji stojecych tabelow datoweje banki, kótaraž datowe pólo wopśimujo, kótaregož wopśimjeśe ma se ako lisćinowy zapisk pokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Kombinaciske pólo abo Lisćinowe pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś: Asistent – Bok 1.


Pśi lisćinowych pólach se tabela pódawa, kótaraž dajo se z aktualneju formularoweju tabelu zwězaś. Zwězowańska tabela musy nanejmjenjej jadno pólo z tabelu aktualnego formulara zgromadna měś. To zmóžnja, jadnorazowu referencu napóraś.

Pśi kombinaciskich pólach musy póśěg mjazy formularoweju tabelu a tabelu eksistěrowaś, kótaraž daty wopśimujo, kótarež maju se w kombinaciskem pólu pokazaś.

Tabela

Wubjeŕśo w pólu Tabela tabelu, kótaraž datowe pólo wopśimujo, kótaregož wopśimjeśe ma se we wóźeńskem elemenśe pokazaś.

How pódana tabela se w kakosćach wóźeńskego elementa ako element SQL-instrukcije w pólu lisćinowe wopśimjeśe zjawijo.

Pšosym pódprějśo nas!