Asistent tabelowego elementa: Pólny wuběrk

Pódawa, kótare póla maju se w tabelowem wóźeńskem elemenśe pokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Dalšne wóźeńske elementy, pón na symbol Tabelowy wóźeński element a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy eksistěrowaś.


Póla, kótarež su k dispoziciji

Nalicyjo mjenja póla datoweje banki we wubranej tabeli abo wubranem wótpšašowanju. Klikniśo, aby pólo wubrał abo źaržćo tastu Umsch (⇧) abo , mjaztym až klikaśo, aby wěcej ako jadno pólo wubrał.

>

Klikniśo, aby wubrane póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

>>

Klikniśo, aby wšykne póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

<

Klikniśo, aby wubrane póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

<<

Klikniśo, aby wšykne póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

Wubrane póla

Pokazujo datowe póla, kótarež se do formularowego póla pśewzeju.

Pšosym pódprějśo nas!