Asistent tabelowego elementa / lisćinowego póla / kombinaciskego póla: Daty

Wubjeŕśo datowe žrědło a tabelu, kótarymaž formularowe pólo wótpowědujo. Jolic formularowe pólo do dokumenta zasajźujośo, kótaryž jo z datowym žrědłom zwězany, buźo bok njewidobny.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Dalšne wóźeńske elementy, pón na symbol Tabelowy wóźeński element a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku njejo dowólony w aktualnem formularje.


Datowe žrědło

Pódawa datowe žrědło, kótarež póžedanu tabelu wopśimujo.

Tabela

Pódawa póžedanu tabelu.

Pšosym pódprějśo nas!