Asistent tabelowego elementa

Jolic tabelowy wóźeński element do dokumenta zasajźujośo, se Asistent tabelowego wóźeńskego elementa awtomatiski startujo. W toś tom asistenśe móžośo interaktiwnje pódaś, kótare informacije se w tabelowem wóźeńskem elemenśe pokazuju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Dalšne wóźeńske elementy, pón na symbol Tabelowy wóźeński element a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał.


Symbol za Notica

Móžośo symbol Asistenty zašaltowany/wušaltowane wužywaś, aby tomu zajźował, až se asistent awtomatiski startujo.


Asistent tabelowego elementa / lisćinowego póla / kombinaciskego póla: Daty

Wubjeŕśo datowe žrědło a tabelu, kótarymaž formularowe pólo wótpowědujo. Jolic formularowe pólo do dokumenta zasajźujośo, kótaryž jo z datowym žrědłom zwězany, buźo bok njewidobny.

Asistent tabelowego elementa: Pólny wuběrk

Pódawa, kótare póla maju se w tabelowem wóźeńskem elemenśe pokazaś.

Pśetergnuś

Gaž na Pśetergnuś klikaśo, se dialog zacynja, bźez togo aby se změny składowali.

Slědk

Woglědajśo se wuběrki w dialogu, kótarež su se pśewjadli w pjerwjejšnem kšacu. Aktualne nastajenja njezměnjone wóstanu. Toś ten tłocašk dajo se jano wót drugego boka sem aktiwěrowaś.

Dalej

Klikniśo na tłocašk Dalej a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužywa a k pśiducemu kšacoju póstupujo. Jolic sćo dojśpił slědny kšac, toś ten tłocašk se Napóraś groni.

Pšosym pódprějśo nas!