Nacerjeński modus

Zmóžnja abo znjemóžnja nacerjeński modus. Toś ta funkcija se wužywa, aby malsnje mjazy nacerjeńskim a wužywaŕskim modusom pśešaltowała. Aktiwěrujśo ju, aby formularowe wóźeńske elementy wobźěłał, znjemóžniśo ju, aby formularowe wóźeńske elementy wužywał.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Nacerjeński modus.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Nacerjeński modus pśešaltowaś.

Wubjeŕśo Rědy – Nacerjeński modus pśešaltowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Nacerjeński modus

Nacerjeński modus zašaltowany/wušaltowany


note

Pšosym źiwajśo na funkciju W nacerjeńskem modusu wócyniś. Jolic funkcija W nacerjeńskem modusu wócyniś jo zaktiwěrowana, se dokument pśecej w nacerjeńskem modusu wócynja, njeźiwajucy na staw, w kótaremž jo se składował.


Jolic waš formular jo z datoweju banku zwězany a wy nacerjeński modus znjemóžnjaśo, se formularowa rědka na dolnej kšomje dokumentowego wokna pokazujo. Móžośo zwězanje z datoweju banku w formularowych kakosćach wobźěłaś.

Pšosym pódprějśo nas!