Tšojenja

Na rejtariku Tšojenja móžośo makra z tšojenjami zwězaś, kótarež se we wóźeńskich elementach formulara wótměwaju.

Gaž se tšojenje wótměwa, se zwězane makro wuwołajo. Aby tšojenjeju makro pśipokazał, klikniśo na tłocašk . Dialog Akciju pśipokazać se wócynijo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa… – rejtarik: Tšojenja.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Kakosći wóźeńskego elementa – rejtarik: Tšojenja.


Wótwisujucy wót wóźeńskego elementa su rozdźělne tšojenja k dispoziciji. Jano tšojenja, kótarež su za wubrany wóźeński element a kontekst k dispoziciji, se na rejtariku Tšojenja nalicyju.
Slědujuce tšojenja su definěrowane:

Akciju wobkšuśiś

Toś to tšojenje se wótměwa, nježli až se akcija pśez kliknjenje na wóźeński element zapušćijo. Kliknjenje na tłocašk „Wótpósłaś“ akciju słanja wuwjeźo; ale pópšawny proces „słanja“ se akle startujo, gaž se tšojenje Pśi inicializěrowanju wótměwa. Tšojenje Akciju wobkšuśiś wam zmóžnja proces pśetergnuś. Jolic zwězana metoda WOPAK wrośa, se Pśi inicializěrowanju njewuwjeźo.

Akciju wuwjasć

TšojenjeAkciju se wótmějo, gaž se akcija startujo. Jolic na pśikład tłocašk „Wótpósłaś“ w swójom formularje maśo, buźo proces słanja akcija, kótaraž se ma inicializěrowaś.

Změnjony

TšojenjeZměnjony se wótměwa, gaž wóźeński element fokus zgubujo a wopśimjeśe wóźeńskego elementa jo se změniło, wót togo, až jo fokus zgubił.

Tekst změnjony

TšojenjeTekst změnjony se wótměwa, gaž tekst do zapódawańskego póla zapódawaśo abo jen změnjaśo.

Status zapiska jo se změnił

Tšojenje Status zapiska jo se změnił se wótměwa, gaž status wóźeńskego elementa jo se změnił, na pśikład wót wubrany do njewubrany.

Pśi dostawanju fokusa

Tšojenje Pśi dostawanju fokusa se wótměwa, gaž wódźeński element fokus dostawa.

Pśi zgubjenju fokusa

Tšojenje Pśi zgubjenju fokusa se wótměwa, gaž wódźeński element fokus zgubujo.

Tasta jo se tłocyła

Tšojenje Tasta jo se tłocyła se wótměwa, gaž wužywaŕ tastu tłocy, mjaztym až wóźeński element ma fokus. Toś to tšojenje móžo z makrom za kontrolu zapiskow zwězane byś.

Tasta jo se pušćiła

Tšojenje Tasta jo se pušćiła se wótměwa, gaž wužywaŕ tastu pušćijo, mjaztym až wóźeński element ma fokus.

Myška nutśi

Tšojenje Myška nutśi se wótměwa, gaž myška jo we wóźeńskem elemenśe.

Pógib myški pśi tłoconej tasće

Tšojenje Pógib myški pśi tłoconej tasće se wótměwa, gaž se myška śěga, mjaztym až tasta jo tłocona. Na pśikład móžo pśi śěgnjenju a pušćenju pśidatna tasta modus póstajiś (pśesunuś abo kopěrowaś).

Pógib myški

Tšojenje Pógib myški se wótměwa, gaž se myška nad wóźeński element gibjo.

Tasta myški tłocona

Tšojenje Tasta myški tłocona se wótměwa, gaž tasta myški jo tłocona, mjaztym až pokazowak myški jo na wóźeńskem elemenśe.

Symbol za Notica

Źiwajśo na to, až se toś to tšojenje za informěrujuce napšašowanja za wuskokujucy kontekstowy meni na wóźeńskem elemenśe wužywa.


Tasta myški pušćona

Tšojenje Tasta myški pušćona se wótměwa, gaž tasta myški jo pušćona, mjaztym až pokazowak myški jo na wóźeńskem elemenśe.

Myška wenka

Tšojenje Myška wenka se wótměwa, gaž myška jo zwenka wóźeńskego póla.

Pśed aktualizaciju

Tšojenje Pśed aktualizaciju se wótměwa, nježli až se wopśimjeśe wóźeńskego elementa, kótarež jo se změniło wót wužywarja, do datowego žrědła pišo. Zwězane makro na pśikład móžo toś tej akciji zajźowaś, gaž WOPAK wrośa.

Pó aktualizaciji

Tšojenje Pó aktualizaciji se wótměwa, za tym až jo wopśimjeśe wóźeńskego elementa, kótarež jo se změniło wót wužywarja, do datowego žrědła napisane.

Pśed slědkstajenim

Tšojenje Pśed slědkstajenim se wótměwa, nježli až se formular slědk staja. Gaž se Wěrno wrośa, se slědkstajenje pśizwólijo, gaž se Wopak wrośa, se operacija pśetergnjo.

Formular se wrośijo, jolic jadno ze slědujucych wuměnjenjow jo docynjone:

  1. Wužywaŕ na HTML-tłocašk klika, kótaryž jo ako tłocašk slědkstajenja definěrowane.

  2. Nowa a prozna datowa sajźba se w formularje napórajo, kótaraž jo z datowym žrědłom zwězana. W slědnej datowej sajźbje na pśikład se tłocašk Nowa datowa sajźba tłocy.

Pó slědkstajenju

Tšojenje Pó slědkstajenju se wótměwa, za tym až jo se stajił formular slědk.

Pšosym pódprějśo nas!