Sign Existing PDF

LibreOffice can digitally sign an existing PDF document.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Digitalne signatury – Eksistěrujucy PDF signěrowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Eksistěrujucu PDF-dataju signěrowaś.

Wubjeŕśo Eksistěrujucy PDF signěrowaś w meniju Dataja rejtarika Dataja.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Eksistěrujucy PDF signěrowaś

Ekstistěrujucy PDF signěrowaś


The PDF document opens in LibreOffice Draw in read only mode.

Sign the PDF document as usual.

Pšosym pódprějśo nas!