XML Filter

View and edit the settings of an XML filter.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja XML-filtra… a klikniśo pón na Nowy… abo Wobźěłaś….


Pšosym pódprějśo nas!