Change Password

Protects the selected library with a password. You can enter a new password, or change the current password.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makra zastojaś – Basic…,
klikniśo na tłocašk Zastojaś…,
pón na rejtarik Biblioteki
a slědkoju na tłocašk Gronidło….


Old password

Password

Enter the current password for the selected library.

New password

Password

Enter a new password for the selected library.

Confirm

Reenter the new password for the selected library.

Pšosym pódprějśo nas!