To Background

Moves the selected object behind text.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zrědowanje – Do slězyny.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Do slězyny

Do slězyny


Pšosym pódprějśo nas!