To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zrědowanje – Do prědka.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Do prědka

Do prědka


Pšosym pódprějśo nas!