Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Pórěd – Cele do slězyny.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – Cele do slězyny.

Wubjeŕśo Objekt – Cele do slězyny.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cele do slězyny

Cele naslědk


Pšosym pódprějśo nas!