Send Backward

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Dalej naslědk

Naslědk


Pšosym pódprějśo nas!