Bring Forward

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Dalej doprědka

Doprědka


Pšosym pódprějśo nas!