Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Pórěd – Cele doprědka.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – Cele doprědka.

Wubjeŕśo Objekt – Cele doprědka.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cele doprědka

Cele doprědka


Pšosym pódprějśo nas!