Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjerśeś abo kipnuś – Wódorownje

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za horicontalnje kipnuś

Horicontalnje kipnuś


Pšosym pódprějśo nas!