Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjerśeś abo kipnuś – Padorownje

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wertikalnje kipnuś

Wertikalnje kipnuś


Pšosym pódprějśo nas!