Position and Size

Resizes or moves the selected object.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na objekt, aby jen wubrał, pón …

Wubjeŕśo Format – Pozicija a wjelikosć… – rejtarik: Pozicija a wjelikosć.

Wócyńśo kontekstowy meni za wubrany objekt – wubjeŕśo Pozicija a wjelikosć – rejtarik: Pozicija a wjelikosć.

Symbol za Pozicija a wjelikosć

Menijowy symbol za Pozicija a wjelikosć


Size

Width

Enter a width for the selected object.

Height

Enter a height for the selected object.

Keep ratio

Maintains the width and height ratio when changing the width or height setting in the dialog box.

Protect

Position

Prevents changes to the position and size of the selected object.

Size

Prevents you from resizing the object.

Pšosym pódprějśo nas!