Arrow Styles

Edit or create arrow styles.

You can add arrow styles to the start or end of a line using the Line tab of the Line dialog.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo z pšaweju tastu na wubrany objekt – wubjeŕśo Linija… – rejtarik: Linijowe špicki.

Symbol za Linija

Linija


Manage Arrow Styles

Lets you add, rename, delete, save and load arrow styles.

Style name

Displays the name of the selected arrow style.

Arrow style

Choose a predefined arrow style symbol from the list box.

Add

To define a custom arrow style, select a drawing object in the document, and then click here.

Rename

Changes the name of the selected arrow style.

Lašowaś

Wulašujo wubrany element abo elementy pó wobkšuśenju.

Load Arrow Styles

Imports a list of arrow styles.

Save Arrow Styles

Saves the current list of arrow styles, so that you can load it later.

Pólo pśeglěda

Pokazujo pśeglěd aktualnego wuběrka.

Pšosym pódprějśo nas!