Line

Sets the formatting options for the selected line.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Linija… (Impress a Draw).

Wubjeŕśo Format – Tekstowe pólo a forma – Linija… (Writer).

Wubjeŕśo Format – Objekt – Linija… (Calc)

Klikniśo w symbolowej rědce Linija a połnjenje (Draw) na

Symbol za Linija

Linija


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Line Styles

Edit or create dashed or dotted line styles.

Arrow Styles

Edit or create arrow styles.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!