Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo słupy w tabeli, klikniśo z pšaweju tastu a wubjeŕśo Wjelikosć – Słupy jadnak rozdźěliś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Tabela – Wjelikosć optiměrowaś – Smužki jadnak rozdźěliś.

Wubjeŕśo Słupy jadnak rozdźěliś w meniju Tabela rejtarika Tabela.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Słupy jadnak rozdźěliś

Słupy jadnak rozdźěliś

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kakosći – Tabela – Słupy jadnak rozdźěliś.


It is necessary to select at least two columns for this command to be available, and sufficient to select only one cell from each column.

Pšosym pódprějśo nas!