Double (Line)

Sets the line spacing of the current paragraph to two lines.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Wótkłon – Linijowy wótkłon: 2.


Symbol za Smužkowy wótkłon: 2

Smužkowy wótkłon: 2

Pšosym pódprějśo nas!