Superscript

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil – Wušej stajony.


Symbol za Wušej stajony

Wušej stajony

Pšosym pódprějśo nas!