Underline

Underlines or removes underlining from the selected text.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo meni Format – Tekst a wubjeŕśo Jadnorje pódšmarnuś abo Dwójcy pódšmarnuś.

Symbol za Pódšmarnuś

Pódšmarnuś


If the cursor is not in a word, the new text that you enter is underlined.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Pšosym pódprějśo nas!