Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś – Centrěrowane.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Centrěrowane

Srjejź


To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.

Pšosym pódprějśo nas!