Asian Phonetic Guide

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Maśo jano pśistup k toś tym pśikazam, za tym až sćo zmóžnił pódpěru za aziske rěcy w – Rěcy a narodne šemy – Powšykne.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Aziske fonetiske głowne znamuška….


  1. Select one or more words in the document.

  2. Choose Format - Asian Phonetic Guide.

  3. Enter the text that you want to use as a pronunciation guide in the Ruby text box.

Base text

Displays the base text that you selected in the current file. If you want, you can modify the base text by entering new text here.

Ruby text

Enter the text that you want to use as a pronunciation guide for the base text.

Alignment

Select the horizontal alignment for the ruby text.

Position

Select where you want to place the ruby text.

Character Style for ruby text

Select a character style for the ruby text.

Styles

Opens the where you can select a character style for the ruby text.

Pólo pśeglěda

Pokazujo pśeglěd aktualnego wuběrka.

Nałožyś

Nałožujo změnjone abo wubrane gódnoty, bźez togo aby se dialog zacynił.

Pšosym pódprějśo nas!