Alignment

Sets the alignment of the paragraph relative to the margins of page.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Wótstawk… – rejtarik: Wusměrjenje.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi, wócyńśo kontekstowy meni zapiska a klikniśo na Nowy… /Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Wusměrjenje.


Options

Set the alignment options for the current paragraph.

Left

Aligns the paragraph to the left page margin. If Asian language support is enabled, this option is named Left/Top.

ymbol w symbolowej rědce Formatěrowanje:

Symbol za Nalěwo wusměriś

Nalěwo wusměriś

Right

Aligns the paragraph to the right page margin. If Asian language support is enabled, this option is named Right/Bottom.

ymbol w symbolowej rědce Formatěrowanje:

Symbol za Napšawo wusměriś

Napšawo wusměriś

Centered

Centers the contents of the paragraph on the page.

ymbol w symbolowej rědce Formatěrowanje:

>Symbol za Centrěrowane

Justify

Aligns the paragraph to the left and to the right page margins.

ymbol w symbolowej rědce Formatěrowanje:

Symbol za Blokowa sajźba

Blokowa sajźba

Snap to text grid (if active)

Aligns the paragraph to a text grid. To activate the text grid, choose Format - Page Style - Text Grid.

Text-to-text

Alignment

Select an alignment option for oversized or undersized characters in the paragraph relative to the rest of the text in the paragraph.

Properties

Text direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Pólo pśeglěda

Pokazujo pśeglěd aktualnego wuběrka.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!