Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

You can specify the border position, size, and style in Writer or Calc.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

(wšykne nastajenja jano we Writer abo w Calc)

Wubjeŕśo Format – Wótstawk… – Rejtarik: Ramiki.

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtarik: Ramiki.

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a Objekt – Kakosći… – rejtarik: Ramiki

Wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka… – rejtarik: Ramiki.

Wubjeŕśo Format –Znamuško… – rejtarik: Ramiki.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi, wócyńśo kontekstowy meni zapiska a wubjeŕśo Nowy… /Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Ramiki.

Wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka… – rejtarik: Głowowa smužka – tłocašk: Wěcej…

Wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka… – rejtarik: Nogowa smužka – tłocašk: Wěcej…


Line arrangement

Select a predefined border style to apply.

Alternatively, use the Borders button on the toolbar to apply predefined border formats.

ymbol w symbolowej rědce Formatěrowanje:

Symbol za Ramiki

Ramiki

Line

Click the border style that you want to apply. The style is applied to the borders selected in the preview.

ymbol w symbolowej rědce Formatěrowanje:

Symbol za Linijowy stil

Linijowy stil

Select the line color that you want to use for the selected border(s).

Padding

Specify the amount of space that you want to leave between the border and the contents of the selection.

Left

Enter the distance that you want to have between the left border and the contents of the selection.

Right

Enter the distance that you want to have between the right border and the contents of the selection.

Top

Enter the distance that you want to have between the top border and the contents of the selection.

Bottom

Enter the distance that you want to have between the bottom border and the contents of the selection.

Synchronize

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

Shadow style

You can also apply a shadow effect to borders. For the best results, only apply this effect when all four borders are visible.

note

Graphics or objects that are anchored to a frame in the document cannot exceed the size of the frame. If you apply a shadow to the borders of an object that fills an entire frame, the size of the object is reduced to display the shadows.


Position

Click a shadow style for the selected borders.

Distance

Enter the width of the shadow.

Color

Select a color for the shadow.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!