Character

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Znamuško….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Znamuško

Znamuško


Specify the formatting and the font that you want to apply.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!