Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Direktne formatěrowanje wótwónoźeś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Lašowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Direktne formatěrowanje wótwónoźeś

Direktne formatěrowanje wótwónoźeś

Z tastatury:

+ M


Pšosym pódprějśo nas!