Standard Bar

Shows or hides the Standard bar.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki – Standard.


Pšosym pódprějśo nas!