Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Změnam slědowaś – Zastojaś….

On the Track Changes toolbar, click

Symbol za Změny zastojaś

Změny zastojaś


List

Accept or reject individual changes.

Filter

Set the criteria for filtering the list of changes on the List tab.

Pšosym pódprějśo nas!