Insert Track Change Comment

Enter a comment for the recorded change.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Změny slědowaś – Komentěrowaś….

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Změny slědowaś – Zastojaś… – rejtarik: Lisćina.
Klikniśo na zapisk w lisćinje a wócyńśo kontekstowy meni.
Wubjeŕśo Komentar wobźěłaś….


note

You can attach a comment when , or in the Manage Changes dialog.


Pšosym pódprějśo nas!