Edit

Lets you edit a selected OLE object that you inserted with the Insert – OLE Object command.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Wobźěłaś – OLE-objekt – Wobźěłaś, jo teke w kontekstowem meniju wubranego objekta.


Pšosym pódprějśo nas!