OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – OLE-objekt.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo pśikaze w meniju.


Edit

Lets you edit a selected OLE object that you inserted with the Insert – OLE Object command.

Save Copy as

Opens the Save as dialog to save a copy of the object in a file. The file extension suggested depends on the type of the OLE object.

Pšosym pódprějśo nas!