Repeat

Repeats the last command. This command is available in Writer and Calc.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wóspjetowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wóspjetowaś

Wóspjetowaś

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + Y


Pšosym pódprějśo nas!