Close

Closes the current document without exiting the program.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Zacyniś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Zacyniś….

Wubjeŕśo Zacyniś z menija górjejce napšawo (☰).

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zacyniś

Zacyniś


The Close command closes all open windows of the current document.

If you have made changes to the current document, you are prompted if you want to save your changes.

When you close the last open document window, you see the Start Center.

Pšosym pódprějśo nas!