Business

Contains contact information for business cards that use a layout from a 'Business Card, Work' category. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Wizitne kórtki – rejtarik: Pśekupniski.


Business data

Enter the contact information that you want to include on your business card.

Symbol za Notica

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


Pśedewześe

Zapódajśo mě swójogo pśedewześa do toś togo póla.

Company 2nd line

Enter additional company details.

Slogan

Enter the slogan of your company.

Droga

Zapódajśo mě swójeje drogi do toś togo póla.

PL

Zapódajśo swóje postowu licbu do toś togo póla.

Bydlišćo

Zapódajśo swójo bydlišćo.

Zwězkowy kraj

Zapódajśo swój zwězkowy kraj.

Kraj

Zapódajśo swój kraj.

Pozicija

Zapódajśo swóju powołańsku poziciju w pśedewześu do toś togo póla.

Phone

Enter your business telephone number.

Mobile

Enter your mobile telephone number.

Faks

Zapódajśo swój faksowy numer do toś togo póla.

Homepage

Enter the address of your company's internet homepage.

E-mailowa adresa

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu. Na pśikład mójo.mě@mój.póbitowaŕ.de

Pšosym pódprějśo nas!