Kontekstowy meni webbokow ze šćitom pśeśiwo pisanjeju

Wócynja dialog, źož móžośo wubrane grafiki składowaś.

Kopěrujo wótkaz pód pokazowakom myški do mjazywótkłada.

Kopěrujo wubranu grafiku do mjazywótkłada.

Jolic sćo znjemóžnił pokazanje grafiki, wubjeŕśo pśikaz Grafiku zacytaś, aby ju widobnu cynił.

Cyni wšykne grafiki w dokumenśe widobne.

Zmóžnja wam, slězynu webboka składowaś.

Pšosym pódprějśo nas!