Pśidokowane wokna pokazaś a schowaś

Kužde pśidokowane wokno ma symbol, z kótarymž móžośo pokazowańske kakosći wokna wóźiś.

Klikniśo na symbol, aby pśidokowane wokno pokazał abo schował.

Pśidokowane wokna awtomatiski pokazaś a schowaś

Móžośo na kšomu schowanego pśidokowanego wokna kliknuś, aby wokno wócynił.

Pśidokowane wokno se awtomatiski wócynijo, gaž pokazowak myški z wokna wen gibaśo.

Někotare pśidokowane wokna se w modusu Awtomatiski pokazaś/Awtomatiski schowaś ako jadnotliwe wokno zaźaržuju.

Śěgnuś a pušćiś

Jolic objekt nad kšomu schowanego pśidokowanego wokna śěgaśo, se wokno w modusu Awtomatiski pokazaś wócynijo.

Pšosym pódprějśo nas!